Blogg

Hva er en fredsbygger? Hva tenker du at det er?

En som starte endring mot mer fred, ved å bygge et liv i mer kjærlighet? 

Bygge broer fra smerte og begrensing, over til muligheter for mer fred? 

Søke svar og råd underveis fra hjerte ditt, og fra din høyeste bevissthet? 

 

En fredsbygger velger å leve et liv i mer kjærlighet, og deler med andre hva som læres underveis, for å løfte verden til mer fred. 

Bli en fredsbygger i eget liv, og en inspirasjon for andre. Start i dag! med å lese noen av disse postene. 

  La oss sammen løfte verden til mer fred ...