GRATIS

FÅ MINE BESTE TIPS 

3 STEG 

FOR ET LIV I MER KJÆRLIGHET

KOMMER SNART!

INSTAGRAM @kathetrones

Se deg litt rundt 

Hei! 

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit YouTube Ikon
  • Hvit Pinterest Ikon
  • Hvit Twitter Ikon

Jeg er Kathe Trones,

#fredsbygger, skribent, og på vei til å skrive

min første bok. 

20 år siden så startet jeg aktiv søken etter mer fred. Jeg lærte mye om meg selv og min fortid, og oppdaget raskt at vi har valg til å leve i mer kjærlighet, og at det kan lede oss fra smerte til mer fred, som det gjorde for meg.

Nå, deler jeg alt jeg har lært med deg!

TIL TOPPEN

© 2023 KATHE TRONES

|  KONTAKT  |

Velg mer Kjærlighet 

- Opplev mer Fred

Jeg skriver på min første bok, og

jeg er superspent på å kunne dele den med deg, etter hvert!

Min intensjon er å bringe mer kjærlighet til et hvert møte, enten det er i mine tanker, utrykk, gjennom hva jeg skriver, i samtaler, eller i møte med ånd.

 

Jeg tror at vi alle trenger å bli minnet på at vi er Kjærlighet, og en naturlig del av den Kraften og Kilden som vi alle kommer i fra.

 

Ved å skriver og fortelle om mine tanker og opplevelser, og hvordan mitt liv har endret seg til mer fred, så håper jeg å inspirere deg til å søke et liv i mer kjærlighet. Når dine valg, tanker og ord, og handling er basert på kjærlighet, og når du lytter til hva hjerte forteller deg, så blir du ledet mot mer fred. 

 

Jeg vet at du kan velge endringer som tjener deg bedre, og som setter deg opp for et liv i mer kjærlighet og fred. La meg være et vitne for kjærligheten, og minne deg på at du er elsket. Fred ligger i oss alle, la oss få den aktivert!

Vil du føle mer fred i hverdagen din? 

Bli en del av "Mer Kjærlighet til Deg!" Nyhetsbrevet som har fokus på Kjærlighetens Kraft, og hvordan den kan vise oss veien til mer fred.

DU KAN VELGE ...

 

Du kan velge å se kjærligheten som smiler til deg, som taler til deg på utallige måter, og som viser deg alle slags tegn og bekreftelser på at den fins. Du kan velge å lytte til den, plukke opp de ideene som du blir vist, og se på hvordan du kan få de til å passe inn i ditt liv. Bit for bit kan du se hele bildet bli puslet sammen.

 

Det vil hjelpe deg å forstå mer, se klarere, føle sammenhengen mellom alt, og høre raskere når kjærligheten kaller på deg. Du er en viktig spiller for å skape med fred i dine tanker, i ditt liv, i din helse, og i Verden. Takk for at du velger kjærligheten, for størst av alt er den kraften. Sammen kan vi bevege oss og Verden mot mer fred.